Frederik 5.  ·  Konge af Danmark · Norge fra 1746-66

Frederik 5.s monogramFrederik 5.Frederik 5. blev født i 1723 på Københavns Slot og døde i 1766 på Christiansborg Slot. Han var søn af Christian 6. og Sophie Magdalene af Brandenburg-Kulmbach.
Valgsprog: Prudentia et Constantia · Ved forsigtighed og bestandighed.

Som ung omtalte moderen, dronning Sophie Magdalene, kronprins Frederik som Der Dänische Prinz, fordi han ind imellem talte dansk. I 1743 giftede Frederik 5. sig med Louise af Storbritannien. Ægteskabet blev indgået i Hannover med brudens bror, hertugen af Cumberland, som stedfortræder, og vielsen blev senere samme år gentaget i København med bruden selv.

Med dronning Louise fik han fem børn, hvoraf den ældste døde som toårig. Dronningen selv døde i barselsseng i 1751, som følge af den sjette graviditet. Parrets øvrige børn, herimellem den senere konge, Christian 7., blev alle voksne. Det samme antal børn fik kongen også med sin yndlingselskerinde, Madam Hansen, og ind imellem blev der også tid til besøg på byens værtshuse og bordeller.
Efter dronning Louises død giftede Frederik 5. sig med Juliane Marie af Braunschweig-Wolfenbüttel. Brylluppet fandt sted i 1752 i Fredensborg slotskirke.

Frederik 5.s letsindige omgang med kvinder og alkohol førte tidligt til, at hans far, den religiøse og afholdende Christian 6., overvejede at umyndiggøre ham.

Med årene tiltog kongens alkoholproblem i en sådan grad, at han næppe var i stand til at styre kongeriget uden hjælp fra loyale og dygtige embedsmænd. På overfladen havde man stadig det enevældige statsapparat – men den reelle magt lå i hænderne på den 11 år ældre gehejmeråd, Adam Gottlob Moltke, der allerede ved Frederik 5.s tronbestigelse var blevet udnævnt til overhofmarskal.

Molkte havde til tider travlt med at styre både riget og monarken. Gang på gang faldt kongen i. Han kunne i fuldskab og hidsighed finde på både at slå og sparke den formanende Molkte – bagefter bad den angrende Frederik 5. altid Moltke om forladelse og lovede bod og bedring.
Kongen skriver således i et brev til Moltke:

Min hjertenskære Moltke! Jeg beder ham af sjælens grund om tilgivelse - mit hidsige hovede har igen været på spil. Gud velsigne og bevare ham... Dette ønsker i oprigtighed hans altid trofaste ven og søn.
Frederik R
Gud velsigne og bevare dig, min hjertenskære ven. – Aldrig gøre det mere.
Jeg har fejlet, det erkender jeg. Vær ikke bedrøvet og tilgiv mig det
.

Frederik 5.s regeringsperiode var præget af fremgang for handelen og en spirende industri. Det var på denne tid at Johan Frederik Classen skabte krudtværket og kanonstøberiet i Frederiksværk, som den første store danske industrivirksomhed.
Det var ligeledes i denne periode Frederikstaden med Amalienborg, Det Kgl. Opfostringshus, Frederiks Hospital og kunstakademiet i København opførtes.
Begyndende krav om landbrugsreformer sørgede den konservative Moltke for ikke blev til noget. Bønderne mærkede derfor ikke særlig meget til den økonomiske fremgang.

Drikkeriet og udskejelserne til trods, gav Frederik 5.s venlige og godmodige optræden ham en stor folkelig popularitet. I modsætning til den sky og indesluttede Christian 6., var sønnen både folkelig, livlig og talte desuden dansk.

Efterhånden kunne kongens levned dog mærkes på hans helbred. Kun 42 år gammel døde Frederik 5. i 1766. Han blev begravet i Roskilde Domkirke. Han efterfulgtes af sin søn Christian 7. 

   
     

best choice is to buy adipex here.