Hans Tausen

Hans TausenHans Tausen blev født på Fyn i 1494 og døde i 1561.

Dansk gejstlig. Fra johanitterklosteret i Antvorskov ved Slagelse tog Hans Tausen på studierejse til København, Tyskland og Holland. Under et ophold i Wittenberg i 1523-24, sluttede Hans Tausen sig til Reformationen. Efter sin tilbagekomst til Antvorskov blev han upopulær for sine lutheranske synspunkter og forvist til Viborg – hvor han fik Frederik 1.s tilladelse til at tale lutherdommens sag. Stridighederne med katolikkerne i Viborg fik kongen til at udnævne Hans Tausen, til sin personlige kapellan. Hans prædikener på dansk vakte stor begejstring, og efter at have skaffet Viborg en evangelisk kirkeordning, fortsatte Hans Tausen fra 1529 sine lutheranske prædikener ved Sct. Nikolaj kirke i København.

Det var under Hans Tausens ledelse at reformationen blev gennemført i Danmark. I 1536 foranledigede Christian 3., at flertallet af de danske katolske bisper blev arresteret, og fik deres ejendomme beslaglagt. Hermed var vejen banet for lutherdommens endelige overtagelse af Danmark.

Hans Tausen fungerede fra 1538-42 som lærer for præsterne i Roskilde og var fra 1542 biskop i Ribe. Han oversatte Bibelen til dansk, forfattede en prædikesamling og skrev nogle salmer, hvoraf enkelte stadig findes i salmebogen.

   
     

best choice is to buy adipex here.