Hannibal Sehested

Hannibal SehestedHannibal Sehested er født i i 1609 og døde i 1666.

Dansk statsmand og diplomat. Søn af lensmand Claus Maltesen Sehested og Anne Nielsdatter Lykke. Allerede 1636 blev Hannibal Sehested forlovet med den 10-årige Christiane, datter af Christian 4. og Kirsten Munk, og giftede sig med hende i 1642.

Godsejersønnen Hannibal Sehested studerede 1626-29 på Sorø Akademi. Efter et ophold i udlandet blev han i 1639 lensmand på Tranekær, Langeland og året efter udnævnt til medlem af rigsrådet. I 1642 blev Sehested statholder i Norge, hvor han reformerede administrationen og udviklede erhvervslivet, bl.a. ved etablering af handelskompagnier.

I 1651 blev Hannibal Sehested, samtidigt med Corfitz Ulfeldt, afsat af Frederik 3., anklaget for uorden i sine regnskaber og idømt store bøder. En af hovedmændene bag Sehesteds fald var rigsmarsk Anders Bille. Efter en årrække i udlandet vendte Sehested atter tilbage til Danmark i 1658, sammen med den svenske konge Karl 10. Gustav, og fungerede som mægler i krigen mellem Danmark og Sverige. I 1660 trådte han atter i dansk tjeneste og havde sandsynligvis stor betydning for enevældens indførelse samme år. Sehested blev atter medlem af rigsrådet og organiserede kollegiestyret, der var enevældens nye regeringssystem. Som rigsskatmester ledede han den tiltrængte sanering af statsfinanserne efter 1660.

De sidste år af sit liv fungerede Hannibal Sehested som diplomat for Frederik 3. – han døde i Paris i 1666.

   
     

best choice is to buy adipex here.