Torben Oxe

Torben Oxe døde i 1517. Onkel til Peder Oxe.

Dansk adelsmand der i 1514 udnævntes til lensmand på København Slot, under Christian 2. 

I 1517 døde Christian 2.s elskerinde, Dyveke, pludseligt, og årsagen til hendes død blev aldrig opklaret. Dyvekes moder, Sigbrit Willoms, var overbevist om at datterens død skyldes forgiftede kirsebær, som Torben Oxe havde givet hende. Christian 2. anklagede Torben Oxe for, at have forvoldt Dyvekes død, men han blev frifundet af Rigsrådet, der afviste anklagerne som rygter. Stik imod al normal retspraksis på den tid foranledigede kongen, at Torben Oxe herefter blev stillet for birkeretten, hvor en domstol, bestående af bønder fra Solbjerg, dømte ham til døden. Hele retssagen var præget af megen mystik, og det er temmelig uklart hvad Torben Oxe egentlig blev anklaget og dømt for – muligvis en anden lovovertrædelse som f.eks. underslæb som lensmand. Bondedomstolen erklærede, at Torben Oxes gerninger havde dømt ham selv – en erklæring der normalt anvendtes over for tyve.

Trods forbøn fra rigsrådet og hoffet, med dronning Elisabeth i spidsen, lod kongen Torben Oxe halshugge den 29. november 1517, omtrent hvor Kultorvet ligger i dag. Efter henrettelsen af Torben Oxe kom Christian 2. i et skarpt modsætningsforhold til adelen og Rigsrådet.

Torben Oxes henrettelse

   
     

best choice is to buy adipex here.