Adam Gottlob Moltke

Adam Gottlob MoltkeAdam Gottlob Moltke blev født i 1710 og døde i 1792.

Dansk lensgreve og statsmand. Moltke stammede fra en Mecklenburgsk officerslægt og kom til Danmark i 1722, for at komme i tjeneste hos hoffet.

I 1743 blev Moltke udnævnt til hofmarskal for kronprins Frederik (5.). Tre år senere blev han efter Frederik 5.s indsættelse udnævnt til overhofmarskal. Moltke foreslog kongen et sæt regeringsregler, hvori der blev lagt vægt på politisk kontinuitet og en styrkelse af enevælden. Som den letlevende og enevældige Frederik 5.s personlige ven og rådgiver, overlod kongen tillidsfuldt Moltke den politiske scene – fra 1763 også som medlem af Gehejmekonseilet. På overfladen havde man stadig det enevældige statsapparat – men den reelle magt lå efterhånden i hænderne på kongens 11 år ældre gehejmeråd, Adam Gottlob Moltke. 

Til tider havde Moltke ikke kun travlt med at styre riget, men også monarken. Frederik 5. kunne i fuldskab og hidsighed finde på både at slå og sparke den formanende Molkte. Bagefter bad den angrende konge dog altid Moltke om forladelse og lovede bod og bedring.

Den 20-årige periode under Moltkes indflydelse, som kendetegner Frederik 5.s regeringstid, var en periode med blomstrende økonomisk og kulturel fremgang.

Da Frederik 5. døde i 1766 blev Moltke frataget alle sine embeder, men genindtrådte et par år senere atter i Gehejmerådet – dog uden tidligere tiders indflydelse. Christian 7. brød sig ikke om Moltke, og det siges at han, med hentydning til Moltkes betydelige højde, sagde om ham: Storch vom unten, Fuchs vom oben.

Efter Struensee's overtagelse af magten i 1770, trak Moltke sig endeligt tilbage og passede sine godser. Han tilbragte hovedsageligt resten af sine dage på godset Bregentved, som Frederik 5. havde skænket ham i 1746. Her gennemførte han flere landbrugsreformer.

   
     

best choice is to buy adipex here.