Orla Lehmann

Orla LehmannPeter Martin Orla Lehmann blev født i 1810 og døde i 1870.

Dansk jurist og politiker. Orla Lehmann var søn af en indvandret embedsmand fra Holsten og blev i 1839 færdiguddannet som jurist.

Lehmann blev med tiden en af de ledende skikkelser i den voksende liberale opposition mod enevælden. Han var i 1839 med til at stifte det liberale dagblad Fædrelandet og blev i 1840 medlem af Københavns borgerrepræsentation. Orla Lehmann var en fremragende taler, hvilket han demonstrerede i 1841. Ved et møde i Nykøbing Falster opfordrede han til en fri forfatning og dermed udfordrede enevælden. Talen kostede Lehmann tre måneder i fængsel, hvilket kun øgede hans voksende popularitet i befolkningen. I 1846 var Orla Lehman med til at stifte Bondevennernes Selskab, der arbejdede for at forbedre bøndernes vilkår.

Hertugdømmernes krav om optagelse i Det tyske Forbund førte i 1848 til et nationalliberalt borgermøde i København. Mødet fandt sted den 20. marts i Casino-teatret og Orla Lehmann krævede som hovedtaler, at Frederik 7.s regering trådte tilbage og en fri fælles forfatning for Danmark og Slesvig.

Under Lehmans parole Danmark til Ejderen, ankom en stor demonstration, anført af borgerrepræsentationen, næste dag til slotspladsen. Resolutionen, som blev overrakt, var skrevet af Orla Lehmann, men da regeringen i timerne forinden var trådt tilbage, kunne kong Frederik 7. møde demonstrationen med ordene: Det glæder mig at kunne sige Dem, at jeg allerede har forekommet det, hvorom de beder mig. Det gamle ministerium er opløst.

Med stort besvær blev der to dage senere udnævnt et nyt ministerium, med deltagelse af både liberale og konservative – Lehmann selv blev minister uden portefølje i den nye regering. Kongen erklærede overfor det nye ministerium, at han nu betragtede enevælden som ophørt og sig selv som konstitutionel konge. Frederik 7. ville desuden kun møde i statsrådet når han blev indbudt.
Efter nogle begivenhedsrige dage, var det en træt konge, der lakonisk kommenterede sin nye situation således: Så, nu kan jeg da sove, så længe jeg gider.

Den 5. juni 1849 blev den officielle afslutning på 187 år med enevælde, og Orla Lehmann spillede en betydelig rolle i udformningen af den grundlov Frederik 7. underskrev, hvorefter vi fik demokrati i Danmark. Orla Lehman var med til at formulere teologen D.G. Monrads udkast til den grundlov der, efter syv måneders debat, blev vedtaget af den grundlovgivende rigsforsamling.

Orla Lehmann var i perioden 1851-53 medlem af Folketinget, hvorefter han blev medlem af Landstinget indtil sin død. Endvidere var Lehmann indenrigsminister 1861-63.

   
     

best choice is to buy adipex here.