Niels Juel

Niels JuelNiels Juel blev født i 1629 og døde i 1697.

Dansk søofficer. Efter et kort ophold på Sorø Akademi gjorde adelssønnen Niels Juel tjeneste i Hollands flåde under admiral Martin Tromp, indtil han i 1655 vendte tilbage til Danmark, hvor han fik kommandoen på sit første danske skib. Året efter blev han chef for flådebasen og orlogsværftet Holmen i København.

I 1657 blev Niels Juel udnævnt til admiral og deltog med hæder i Karl Gustav-krigene 1657-60 under Frederik 3. 

I Christian 5. regeringstid, under Den skånske Krig, ledede Niels Juel den danske flåde, der erobrede Gotland i foråret 1676 og kæmpede mod svenskernes flåde ved Bornholm. Nogen egentlig afgørelse kom der ikke ud af kampene før en fælles dansk-hollandsk flådestyrke slog svenskerne ved Øland i juni 1676.

Niels Juels største bedrift var imidlertid danskernes sejr over en overlegen svensk flåde i et stort søslag på Køge Bugt den 1. juli 1677. Niels Juels sejr vakte opsigt i hele Europa – den svenske flåde mistede 20 skibe uden at et eneste dansk skib gik tabt. Sejren var afgørende for at Danmark ikke tabte Den Skånske Krig og sikrede evakueringen af den slagne danske hær fra Skåne. Danmark havde nu det fuldstændige herredømme til søs under resten af krigen.

Efter fredsslutningen i 1679 ledede Niels Juel adminiralitetet, hvor han bl.a. anlagde fæstningen på Christiansø og udbyggede Holmen med Nyholm.

Admiral Niels Juel erhvervede sig det meste af Tåsinge og Valdemars Slot, og i København lod han opføre Thotts Palæ på Kongens Nytorv.

Ved sin død fik Niels Juel en statsbegravelse i Holmens Kirke, hvor hans sarkofag står i kapellet.

Slaget i Køge Bugt

   
     

best choice is to buy adipex here.