Grevinde Danner

Grevinde DannerGrevinde Danner, der oprindeligt hed Louise Christine Rasmussen, blev født i 1815 og døde i 1874. Hun blev i 1850 viet til Frederik 7.s venstre hånd.

Forældrene var grosserer Gotthilf Ludewig Køppen og en ugift tjenestepige ved navn Juliane Caroline Rasmussen.

Louise Rasmussen var født udenfor ægteskab og voksede op hos moderen. I 1826 blev hun optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole, blev færdiguddannet i 1835 og dansede indtil 1842.

Louise forelskede sig i bogtrykkeren Carl Berling. Hun blev hans elskerinde og fødte ham i 1841 en søn der kort efter fødslen blev sat i pleje.

Efter endt karriere som danserinde, rejste Louise Rasmussen til Paris og uddannede sig som modehandlerske. Med hjælp fra Carl Berling, startede hun i 1844 en modeforretning på Vimmelskaftet.

Det var gennem vennen Carl Berling at kronprins Frederik (7.) lærte Louise Rasmussen at kende. Kronprinsen forelskede sig i Louise og overtog hende med tiden som elskerinde, uden at dette belastede venskabet mellem kronprinsen og Berling. Kort tid efter kronprins Frederik i 1848 besteg tronen, flyttede Louise ind på Christiansborg Slot og Carl Berling blev tilknyttet hoffet. Louise skiftede Rasmussen ud med Danner og fik tildelt titlen baronesse. I 1850 viede biskop Mynster Louise Danner til kong Frederiks venstre hånd i Frederiksborg Slotskirke, og samtidigt blev hun ophøjet til lensgrevinde af Samsø. Vielse til venstre hånd betød at grevinde Danner ikke kunne få status som dronning og eventuelle børn ikke ville få arveret til tronen.

Den nyerhvervede titel hjalp dog ikke på de mange års forargelse og mangel på anerkendelse grevinde Danner måtte lide under – ikke nok med at kongen havde giftet sig langt under sin stand, men grevindens tidligere forhold til Berling var ligeledes en stor belastning. Aristokratiets og borgerskabets uvilje mod grevinden kunne komme til udtryk på besynderlige måder: Ved et taffel i Holsten for kongen og grevinde Danner mødte samtlige gæster demonstrativt op uden damer, hvilket en rasende Frederik 7. besvarede ved at lade Den tapre Landsoldat spille for fuldt orkester som taffelmusik.
Det var blandt den jævne befolkning at kongen havde sin popularitet, så med tiden drev hetzen mod Louise Danner parret væk fra København. I 1854 købte de Jægerspris Slot af staten. Slottet blev et skattet opholdssted for Louise Danner og Frederik 7., og rummer i dag mange minder om dem.

Efter kong Frederiks død i 1863 levede grevinde Danner en stille og tilbagetrukket tilværelse. Hun testamenterede Jægerspris Slot til gavn for fattige og efterladte piger. Efter grevinde Danners død blev der etableret børnehjemsbygninger nær slottet. For størstedelen af sin formue oprettede hun i 1873 Frederik 7.s Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden. Året efter døde hun under et ophold i Genova i Italien og ligger begravet i Jægerspris have.

   
     

best choice is to buy adipex here.