Anders Bille

Anders BilleAnders Bille blev født i 1600 og døde i 1657.

Jysk adelssøn der gjorde militær karriere, først i tysk, og senere i dansk tjeneste. Bille blev i 1642 udnævnt til rigsmarsk af Christian 4. og var dermed landets øverste hærfører.

Anders Bille viste sig hurtigt som en dygtig og effektiv politiker og administrator. Han reformerede hæren og ledede forsvaret af Fyn under Torstenssonkrigen 1643-45. Anders Bille spillede en væsentlig rolle ved udformningen af Frederiks 3.s restriktive håndfæstning i 1648 og var en af hovedmændene bag Hannibal Sehesteds fald i 1651.

I 1657 erklærede Frederik 3. Sverige krig, og under den første af Karl Gustav-krigene Anders Bille fik til opgave at forsvare Jylland mod svenskerne. Efter at må se sig slået af Karl 10. Gustav's svenske hær i Nordtyskland, trækker Anders Bille resterne af sine styrker tilbage til Glückstadt og sejler herfra nord om Skagen til den belejrede fæstning Frederiksodde – det nuværende Fredericia.
Anders Bille overtager efter ankomsten til Frederiksodde forsvaret af fæstningen, men uden stor succes – den 24. oktober stormer den svenske hær og erobrer Frederiksodde.

Anders Bille bliver alvorligt såret under stormen på fæstningen og forsøger at undslippe til Fyn, men vind og strøm fører skibet tilbage til Jylland, hvor Anders Bille bliver taget til fange af svenskerne. Godt et par uger senere dør Anders Bille af sine sår.

   
     

best choice is to buy adipex here.