Andreas Peter Bernstorff

Andreas Peter BernstorffAndreas Peter Bernstorff blev født i 1735 og døde i 1797.

Dansk godsejer og politiker – oprindeligt godsejersøn fra Hannover, der fik sin uddannelse ved et tysk universitet og på adskillige udlandsrejser.

Bernstorff gik i 1758 ind i dansk udenrigstjeneste og blev udenrigsminister under Christian 7. i perioden 1773-80 samt 1784-97.

Bernstorff førte neutralitetspolitik – og det lykkedes ham, med stor dygtighed, at holde Danmark uden for de storpolitiske opgør. Med Bernstorff som udenrigsminister støttede Danmark sig til Rusland og indgik sammen med Rusland i 1780 et væbnet neutralitetsforbund med Sverige.

Det var Bernstorff der formulerede de første internationale søretsregler, bl.a.: Frit skib giver fri ladning.

Bernstorff blev i 1780 styrtet af Ove Høegh-Guldberg, som han sammen med kronprinsen, den senere Frederik 6., igen styrtede ved et paladskup i 1784. Herefter fungerede Bernstorff i realiteten som landets egentlige leder til sin død.

Et nyt væbnet neutralitetsforbund blev i 1794 indgået med Sverige.
Under devisen sikkerhed og velstand er det er i høj grad Bernstorff's fortjeneste, at Danmark blev holdt uden for revolutionskrigene.

Bernstorff var, sammen med godsejerbrødrene Ludvig og Christian Ditlev Reventlow og jurist Christian Colbjørnsen, den drivende kraft i de landbrugsreformer der i 1788 førte til ophævelsen af stavnsbåndet.

   
     

best choice is to buy adipex here.