Velkommen til Danske konger

Danmarkshistorie fra de oldenborgske kongers tid – perioden strækker sig fra Christian 1.s tronbestigelse i 1448 til Frederik 7.s død i 1863.

  • Biografier over Danmarks konger
  • Biografier over andre personligheder i danmarkshistorien
  • Skildringer af betydningsfulde historiske begivenheder
  • Forklaringer på datidige begreber
  • Historisk kildemateriale fra perioden
  • Tidslinje – en kronologisk oversigt over begivenheder
  • Test din viden om Danmarks historie fra 1448 til 1863.

 

Dagens begivenheder

1849 · Der indføres almindelig værnepligt i Danmark. Et par uger senere genoptages Treårskrigen efter en vinterpause.
1849 · Pastvang ved indenlandske rejser ophæves.

 

 

1849 · Der indføres almindelig værnepligt i Danmark. Et par uger senere genoptages Treårskrigen efter en vinterpause.
1849 · Pastvang ved indenlandske rejser ophæves.

   
     

best choice is to buy adipex here.